Kefalet Kooperatifleri

KREDİ VE KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla; 

 • Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir. 
 • Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir. 
 • Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır. 


Ortaklık şartları 

 • Esnaf ve sanatkar olmak, 
 • Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak, 
 • İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak, 
 • Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak. 


Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar; 

 • Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. 
 • Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. 
 • Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 


Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak; 

 • Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, 
 • Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir. 
 • İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
 • İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

 

MALATYA ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET VE KOOPERATİFİ

ADRES:HÜKÜMET YANI ESNAF SARAYI NO:8 KAT:1

TELEFON: 0 422 321 15 07

Tür DOSYA İNDİR